Представляем помет от Вирадж Тайссон и Дар Берендея Стэфани!

Вирадж Тайссон
Дар Берендея Стэфани
Вирадж Тайссон
Чемпион РКФ,
Чемпион ОАНКОО
Pl-0-0, Т1