Представляем помет от Беллетристикс Галлаксеон Магнус и Шани Атари Арте Вилана!

Беллетристикс Галлаксеон Магнус
Шани Атари Арте Вилана
Беллетристикс Галлаксеон Магнус
Юный Чемпион России,
Юный Чемпион РКФ,
Чемпион РКФ,
Чемпион России
Шани Атари Арте Вилана
Юный Чемпион России,
Юный Чемпион РКФ,
Чемпион РКФ,
Чемпион РФОС,
Чемпион РФЛС,
Чемпион России
Т1